Den första kvinnliga doktorn i juridik hyllas

2 mars 2011

För hundra år sedan dog Sveriges första kvinnliga doktor i juridik – Elsa Eschelsson. Hennes kamp mot dåtidens förbud mot tillsättning av kvinnliga professorer gjorde henne känd, liksom hennes framgångsrika akademiska karriär. Den 12 mars hyllas hennes insatser vid ett minnesseminarium.

Elsa Eschelsson var den första och enda kvinnan som studerade juridik under 1800-talet i Uppsala och den andra kvinnan som avlade sin doktorsexamen vid Uppsala universitet. Hon disputerade i maj 1897, fjorton år efter historikern Ellen Fries, den första kvinnliga doktorn i Norden.

Elsa Eschelsson föreläste i process- och civilrätt och publicerade flera skrifter. Hennes arbeten inom rättsteori ansågs vara betydande. Efter disputationen utnämndes Elsa Eschelsson till docent i civilrätt vid Uppsala universitet.

1898 föreslog juridiska fakulteten henne till professor i civilrätt och året därefter till professor i processrätt. Universitetets ledning stoppade båda utnämningarna, med hänvisning till regeringsformen. Elsa Eschelsson fick aldrig sin professorstitel trots att en grundlagsändring 1909 gav kvinnor rätt att inneha professorsämbeten.

Som första ordförande i Akademiskt bildade kvinnors förening förde hon en hård kamp för jämställdhet mellan kvinnliga och manliga akademiker. Hon kämpade bland annat för att kunskap och kompetens skulle gå före kön och börd vid tjänstetillsättningar.

Den 12 mars högtidlighålls hennes minne genom ett arrangemang av Kvinnliga akademikers förening och juridiska fakulteten i Uppsala. 

Läs mer om seminariet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02