Appen förvarnar om förlossningsdepression

3 september 2020

Porträtt av Alkistis Skalkidou framför en gul vägg.

Alkistis Skalkidou, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och forskar om förlossningsdepression.

Hallå där, Alkistis Skalkidou, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, som forskar om förlossningsdepression. Du och din forskargrupp har utvecklat forskningsappen Mom2B för blivande och nyblivna mammor. Vad är tanken med den?

– Vi vill prova ett helt nytt sätt att samla in data för studier om hur kvinnorna mår kring graviditet och förlossning. Vi samlar in data av olika karaktär, både det som mammorna rapporterar in själva och passiva mätningar av hur de rör sig, hur mycket de använder mobilen, hur deras röst låter… Alla dessa data analyserar vi sedan med artificiell intelligens för att kunna förutse vilka som kommer att utveckla symptom på depression.

Hur använder ni artificiell intelligens?
– Datormodellerna identifierar kvinnor som senare utvecklar depression baserat på vad som är annorlunda jämfört med andra kvinnor som förblir friska. Det finns studier som visar att en förändring i din röst och förändringar i hur du rör på dig visas mycket tidigare än depression. Kvinnorna kanske börjar med ett visst mönster och så ändras det mönstret, vilket tyder på att de håller på att utveckla en depression innan de själva uppfattar det.

Hur vanligt är det med förlossningsdepression?
– Siffrorna varierar, för det beror på vilket land du är i och hur man mäter, men det ligger kring 12 procent och det är ungefär samma under och efter graviditet. Depression är en av de absolut vanligaste komplikationerna. Ofta tänker vi på komplikationer som diabetes, havandeskapsförgiftning, blödningar, men de är extremt sällsynta i jämförelse med det här.

Och det får svåra konsekvenser?
– Ja, eftersom mamman är mitt i en period då hon behöver ge vård och ha intensiv kontakt med barnet. Ofta är det unga kvinnor i början av en relation och karriären. Att få en depression vid denna kritiska tidpunkt påverkar barnets emotionella utveckling, relationen med partnern, och kvinnan själv. Har du fått en första depression, som ofta är fallet med dessa kvinnor, då har du mycket lättare att fler episoder, så det har verkligen stor påverkan.

Varför är det viktigt att kunna förutse dessa depressioner?
– Vi är inte så bra på att identifiera högriskgrupper inom vården. Vi frågar om de har haft depression tidigare, och det är självklart en stark riskfaktor, men för många kvinnor är det deras första episod.

– Om vi identifierar en riskgrupp innan de insjuknar, kan vi satsa vårdens begränsade resurser just på den gruppen och förebygga. Det kan vara enkla saker som några extra telefonsamtal från barnmorskan och samtalsgrupper med andra. Det är åtgärder som har visat sig vara effektiva för högriskgrupper.

Och vad får de blivande mammorna ut av att använda appen?
– De som använder appen kan registrera viktig information kring sin graviditet och får information graviditeten och om hur barnet växer. De får också statistik över hur mycket de rör sig varje dag, viktuppgång, hur mycket de använder mobilen, viktuppgång och hur de själva har skattat sitt mående. Om de fyller i enkäter och deras svar tyder på en depression så uppmärksammar vi det och återkopplar till dem.

– Det är nu fler än 1 000 som har registrerat sig, varav 500 som använt appen senaste veckan. Men vi vill nå många fler och siktar på 20 000 deltagare i hela landet för att kunna bygga de matematiska modellerna.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev




Senast uppdaterad: 2022-12-22