Kungl. Vetenskaps-Societeten belönar framstående Uppsalaforskare

6 november 2020

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala har beslutat att dela ut det prestigefulla Thuréus-priset till fyra Uppsalaforskare inom hydrologi, biologi, civilrätt och datorvetenskap. Dessutom belönas Rebeca Gonzalez Suarez vid institutionen för fysik och astronomi med Bergstedtska priset.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapsakademi. Den stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare. I år belönas fyra forskare vid Uppsala universitet med Thuréus-priset och en med Bergstedtska priset.

Prismottagare Thuréus-priset:

  • Guiliano di Baldassarre, professor i hydrologi, för hans undersökningar av översvämningar, särskilt komplexa samband mellan vattenflöden, populationsdynamik och känslighet.
  • Lynn Kamerlin, professor i biologi, särskilt strukturbiologi, för hennes framgångsrika studier av orsak och verkan mellan struktur och reaktionseffektivitet, samt substratspecificitet, hos biokemiska enzym.
  • Håkan Andersson, professor i civilrätt, för ett synnerligen förtjänstfullt och omfattande författarskap inom rättsvetenskapen, särskilt hans monumentala trilogi inom det skadeståndsrättsliga området.
  • David Black-Schaffer, professor i datorvetenskap, för hans framgångsrika forskning inom datorarkitektur.

Prismottagare Bergstedtska priset:

  • Docent Rebeca Gonzalez Suarez, vid institutionen för fysik och astronomi, tilldelas det Bergstedtska priset för hennes bidrag till upptäckten av Higgspartikeln och precisionsstudier av dess egenskaper.

Om priserna:

Thuréus-priset har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsalastudenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Erik Bergstedt var en statsman verksam under den sengustavianska tiden och efter statsvälvningen 1809. Efter att ha adlats tog han i riksdagen universitetsundervisningen i försvar under en tid då denna var ifrågasatt. Han donerade medel till Vetenskaps-Societeten för ett pris.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02