Satsning i samverkan ska få talanger att stanna i Uppsala

18 maj 2021

Vy över Uppsalas centrum

Uppsala International Hub är ett nytt samverkansprojekt för att få högkvalificerade internationella talanger att komma till Uppsala – och få dem att stanna.

Varje år rekryterar Uppsalas arbetsgivare tusentals internationella talanger med olika spetskompetenser. Men många väljer att flytta vidare, vilket är en stor förlust för både samhället och arbetsgivarna. För att behålla talangerna i regionen startar nu därför Uppsala universitet, tillsammans med SLU, regionen, kommunen och Handelskammaren, ett helt nytt initiativ – Uppsala International Hub.

I vår globala värld är rörlighet bland arbetskraft ett måste. Europa med sin relativt sett äldre befolkning behöver kunna attrahera unga människor från hela världen. Uppsala International Hub är ett nytt samarbetsinitiativ för att locka och välkomna internationella talanger och få dem och deras familjer att stanna och trivas i regionen på lång sikt. En del av initiativet är en ny webbplats som presenterar allt från hur man skaffar ett personnummer och barnomsorg till olika nätverk och företagsmöjligheter.

– Det här arbetet är viktigt för oss på Uppsala universitet. När vi rekryterar forskare från hela världen kan vi erbjuda goda villkor och spännande forskningsmiljöer. Men det räcker inte, det måste vara bra att leva och bo i Uppsala också. Inte bara för den enskilda forskaren utan för hela familjen, säger Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt.

Ylva Hillbur, vicerektor för internationella relationer vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), stämmer in:

– Ett professionellt och personligt välkomnande – med svar på frågor om allt från skatteregler till förskoleplatser och svensk kultur – är avgörande för att ge internationella medarbetare och deras familjer en mjuklandning så att de trivs, vill stanna och blir goda Uppsala-ambassadörer. Det är fantastiskt roligt att International Hub nu går live som ett resultat av det fina samarbete som finns i regionen, säger hon.

Underlätta för högkvalificerad arbetskraft

Universiteten är de största internationella rekryterarna i regionen, men många av Uppsalas kunskapsintensiva företag har svårt att hitta den kompetens de söker inom landet. Internationell rekrytering ger möjlighet att bredda talangpoolen så att fler företag hittar de medarbetare de behöver för att växa. Även Region Uppsala har samma utmaningar, enligt regionrådet Emelie Orring:

– Genom att underlätta för högkvalificerad arbetskraft att etablera sig i Uppsala län stärker vi regionens positionering internationellt och ger förutsättningar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft, säger hon.

Ny mottagningsfunktion

Förutom webbplatsen bygger man en mottagningsfunktion som ska identifiera behov och utmaningar samt skapa kontakter och utveckla tjänster för att hjälpa nyrekryterade och deras familjer att landa i sitt nya samhälle.

– Den globala konkurrensen om talanger, investeringar och besökare är knivskarp. Uppsala har länge saknat en samordnad mottagning av internationell spetskompetens. Med denna nya satsning ska näringslivet i Uppsala få bättre förutsättningar att locka till sig, rekrytera och behålla nyckelpersoner med internationell bakgrund, säger Tomas Stavbom, regionchef Handelskammaren i Uppsala län.

Personlig guidning

På webbplatsen kan man bland annat boka guidning från personer som har egen erfarenhet av hur det är att etablera sig i Uppsala. Initiativet samfinansieras av intressenterna och drivs av Uppsala kommun.

– Vi är mycket stolta över det här samarbetet. Det här kommer attrahera och välkomna nya Uppsalabor från hela världen. Webbplatsen och den planerade servicen har redan tagits emot mycket positivt av de som testat den hittills, säger Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande (S).

Tjänsterna kommer man att kunna nå via den nya webbplatsen eller kommunens växel, men även olika mötesplatser och event, när pandemirestriktionerna lättar.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22