Ny forskning ska identifiera samhällen i fara

10 november 2021

Ett nytt forskningsprogram ska studera väpnade konflikters effekter på mänskliga rättigheter, demokratiutveckling, ekonomi och samhälle.

Ett nytt tvärvetenskapligt program ska studera effekterna av väpnad konflikt på mänsklig utveckling. Forskningen har fått finansiering för sex år och kommer att involvera forskare inom ekonomi, epidemiologi, statsvetenskap och konfliktvetenskap från åtta olika lärosäten runt om i världen.

De fullständiga konsekvenserna som väpnade konflikter har på mänsklig utveckling är ännu inte helt kända. Att forskningen som finns på området är spridd över flera discipliner hämmar förståelsen av problemet.

Det tvärvetenskapliga program som nu startar och har sin bas vid Uppsala universitet samlar forskare från flera olika fält för att studera effekterna på ett mer detaljerat och integrerat sätt än tidigare. Programmet har ett riskanalysperspektiv och betraktar effekterna som en funktion av risk, exponering och sårbarhet. Forskarna kommer att undersöka effekter på hälsa, vattensäkerhet, politiska institutioner, mänskliga rättigheter, migration, jämställdhet och ekonomisk makro- och mikronivå. Risk kommer att modelleras i ett ”early warning”-system för att kunna förvarna om särskilt skadliga effekter av våldshändelser.

I programmet kommer forskarna även att modellera samhällens sårbarhet genom att identifiera omständigheter som gör lokala populationer och institutioner särskilt känsliga för våldets verkningar, samt även hur våldet gör dem sårbara för andra chocker så som naturkatastrofer och klimatförändringar.

– Det här är naturligtvis ett mycket betydelsefullt anslag. Det möjliggör ytterligare förstärkning av ett av Uppsala universitets främsta och världsledande styrkeområden: forskning och utbildning om fredens betydelse för mänskliga rättigheter, demokratiutveckling, ekonomiska och samhälleliga konsekvenser och i förlängningen av en hållbar utveckling. Möjligheten att utveckla verktyg för tvärvetenskapliga och djuplodande analyser av risker genom ett så kallat ”early warning”-system är unik och forskningen kommer bidra med kunskapsunderlag för policyframtagande, säger Tora Holmberg, vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet.

Mer om programmet

Riksbankens Jubileumsfond finansierar programmet Samhällen i fara: Effekten av väpnad konflikt på mänsklig utveckling med 40 miljoner kronor. Det leds av Håvard Hegre, professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.

Från Uppsala universitet deltar också Ashok Swain, Paola Vesco, Magnus Öberg, Nina von Uexkull, and Jonathan Hall. Från Karolinska Institutet medverkar Johan von Schreeb och Anneli Eriksson. I programmet ingår också , Debarati Guha-Sapir, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), UCLouvain, Tilman Brück, International Security and Development Center (ISDC), Hannes Mueller, Barcelona School of Economics, Michael Colaresi, University of Pittsburgh, Staffan Lindberg, Göteborgs universitet and Christopher Rauh vid Cambridge University.

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22