Antagningsstatistik vårterminen 2022

22 december 2021

Nu är första urvalet till vårterminen 2022 klart. Totalt har 23 585 studenter antagits till utbildningar vid Uppsala universitet, en minskning med fem procent jämfört med vårterminen 2021, då 24 936 studenter antogs.

Totalt antal antagningar till vårterminen 2022 är 46 951, att jämföra med 47 495 antagningar VT 2021. Det motsvarar en minskning med 1,1 procent. Campus Gotland har 5 812 antagningar, en ökning med 1 procent jämfört med VT 2021 då antalet antagningar var 5 751.

De populäraste programmen vid Uppsala universitet är precis som de senaste åren läkarprogrammet och psykologprogrammet.

En person kan vara antagen till flera kurser eller program, så antal antagningar är alltså inte samma sak som antal antagna individer. Den fullständiga antagningsstatistiken för alla lärosäten finns på Universitets- och högskolerådet, UHR, http://statistik.uhr.se/.

Programmen med högst meritvärden – topp fem VT 2022.

Grupp BI – sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar

1. Läkarprogrammet (21,65)
2. Psykologprogrammet (21,46)
3. Juristprogrammet (20,36)
4. Ekonomie kandidatprogram (19,53)
5. Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor (19,27)

Grupp BII – sökande med gymnasiebetyg med kompletteringar

1. Läkarprogrammet (21,82)
2. Psykologprogrammet (21,63)
3. Juristprogrammet (20,26)
4. Apotekarprogrammet (19,75)
5. Samhällsvetarprogram (19,40)

Högskoleprovet

1. Läkarprogrammet (1,70)
2. Psykologprogrammet (1,65)
3. Juristprogrammet (1,30)
4. Ekonomie kandidatprogram (1,25)
4. Dietistprogrammet (1,25)

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22