Minskat söktryck till höstens utbildningar

22 april 2022

studenter på väg mot universitetshuset

Totalt har 87 617 personer (unika sökande) anmält sig till Uppsala universitet inför höstterminen 2022.

Nu är första antagningen klar inför höstterminen 2022. Totalt har 87 617 personer (unika sökande) anmält sig till Uppsala universitet, en minskning med 11 procent jämfört med höstterminen 2021 (98 541). Antal unika sökande till Campus Gotland är 16 907, en minskning med 20 procent jämfört med höstterminen 2021 (21 260).

I hela landet har antalet sökande minskat med 10 procent eller drygt 42 000 personer. Totalt blev det 376 665 sökande till höstterminens utbildningar. Så minskningen av sökande till Uppsala universitet ligger helt i linje med utvecklingen vid andra lärosäten.

– Det vi ser är en avmattning av corona-effekten. Under pandemin sökte sig fler till universitet och högskolor, men nu är vi nere på en mer normal nivå, säger Sara Rosenquist, enhetschef vid Studentavdelningen på Uppsala universitet.

– Vi kommer nu att titta noggrannare på statistiken, för det är alltid svängningar för olika kurser och program.

Jurist- och läkarprogrammen i topp

De fem utbildningarna med högst antal sökande är desamma som förra året:

  • Juristprogrammet (5824 sökande)
  • Läkarprogrammet (5540 sökande)
  • Psykologprogrammet (4164 sökande)
  • Ekonomie kandidatprogram (3812 sökande)
  • Sjuksköterskeprogrammet (3635 sökande)

Bland programmen på Campus Gotland toppas listan av Kandidatprogram i ledarskap – kvalitet – förbättring, distans (865 sökande) följt av Socionomprogrammet (597 sökande) och Kandidatprogram i företagsekonomi (584 sökande).

Ökat intresse för vårdutbildningar

Ungefär samma utbildningar som förra året toppar alltså listan, men det finns några intressanta tendenser. Till exempel har intresset för vårdutbildningar ökat sedan hösten 2019, även bortsett från ökningen i ansökningar under pandemin.

– Vi ser ett uppsving för vårdutbildningar. Om man tittar på antal sökande till programmen för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ser man en ökning jämfört med före pandemin, säger Sara Rosenquist.

Det är 827 personer som sökt specialistsjuksköterskeprogrammet, jämfört med 703 inför höstterminen 2019. Antalet sökande till sjuksköterskeprogrammet var 3 635 i Uppsala och 546 på Gotland, jämfört med 2 282 respektive 235 inför höstterminen 2019.

Civilingenjörsprogram får fler sökande

I statistiken inför höstterminen 2022 har också flera ingenjörsutbildningar fått ett ökat antal sökanden, jämfört med förra året. Två exempel är civilingenjörsprogrammet i kemiteknik (som ökade från 57 till 75 förstahandssökanden) och civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med inriktning på materialvetenskap (som ökade från 15 till 35 förstahandssökanden).

Antagning till höstterminen

Uppsala universitet är det universitet som har störst antal anmälda inför höstterminen 2022 (87 617), följt av Stockholms universitet (76 721), Göteborgs universitet (73 095) och Lunds universitet (69 377).

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-02-10