Bättre ljud i bilstereon med Uppsalateknik

5 februari 2007

Det är Uppsalaforskning som ligger bakom den höga ljudkvalitén i BMW:s nya stadsjeep x5, som nyligen lanserades i USA. Bilstereosystemet har utvecklats av Dirac Research, ett företag som grundades för fem år sedan av forskare vid avdelningen för signaler och system.

BMW kommer att använda Dirac Live, som systemet heter, i flera bilmodeller som lanseras nu under våren, bland annat i den påkostade M5 Touring.

- Det är roligt att BMW särskilt lyfter fram vår teknik i presentationen av sina nya bilmodeller. I dagarna har vi också tecknat avtal med en av deras underleverantörer som gör förstärkare och högtalare, berättar Anders Ahlén.
Han är professor i signalbehandling och har varit med sedan Dirac Research startade 2001. Först som VD, och nu som teknisk chef och styrelseordförande.

Han ser med förväntan på framtiden. Intresset är stort inom hela bilindustrin, eftersom ljudanläggningarna har fått allt större betydelse i bilbranschen.

Från idé till handling

Samtidigt ligger det väldigt mycket arbete bakom den stora ordern från BMW. Bilindustrin är ganska trögrörlig och ofta är det långt från idé till handling.
- Det gäller att vara ihärdig, att ligga på och försöka förstå vad kunderna vill ha. Finns ingen kundnytta går det inte att göra något oavsett hur bra idén är, säger Anders Ahlén.
Med Dirac Live kan biltillverkarna ställa in precis den ljudkaraktär de vill ha i bilkupén. De får verktyg att skapa ett ljudfilter som sedan kan användas i alla bilar oavsett var de tillverkas. Och ljudkvalitén lyfts väsentligt.
- Det är väldigt stor skillnad. En bilkupé är en svår akustisk miljö och högtalarna sitter dessutom ofta i knähöjd. Vi kan flytta upp ljudbilden och skapa tonal balans och önskad ljudkaraktär.

Examensarbeten lade grunden
En första grund till teknologin lades i fyra examensarbeten, under andra halvan av nittiotalet. Tekniken har sedan vidareutvecklats av forskare och doktorander i signalbehandling. Efter att ha vunnit Venture Cup 2001, tog de steget att starta företag.
Fortfarande är alla grundare aktiva i företaget, i varierande grad. Själv arbetar Anders Ahlén i företaget på 20 procent, och trivs utmärkt med att kombinera forskning och entreprenörskap.
-    Det är väldigt spännande. Jag har varit i akademin så pass länge nu, så det har varit roligt att ge sig ut på en sådan här resa. Det borde fler forskare ägna sig åt. Jag har inte haft så mycket fritid under de senaste åren, men det har varit oerhört stimulerande.

Inte bara bilar

Det är inte bara bilar som kan använda sig av Diracs ljudsystem.
- Andra intressanta kunder finns inom mobiltelefoni, hifiindustrin och biografer. Tekniken kan användas överallt där du har ljudåtergivning – även på tågperronger eller i flygplan.
Företaget har nyligen fått ett anslag från Vinnova för att utveckla en teknik för att motverka buller i bilar. Tanken är att utnyttja samma ljudsystem både för att motverka buller, och skapa bättre ljud i bilstereon. Det projektet har också intresserat Försvarets Materialverk, som vill hitta ett sätt att dämpa buller i sina svävare och stridsbåtar.Fakta

Bättre ljud med signalbehandling

Företaget utvecklar digitala filter som bygger på olika algoritmer - matematiska beräkningsmetoder – och speciella mätmetoder. Först mäts ljudkedjan och akustiken i bilkupén. Sedan väljs en lämplig grupp algoritmer ut som bearbetar och kompenserar för bristerna och felaktigheterna i det uppmätta ljudet. Sedan kan ljudet manipuleras ytterligare så att man får önskad ljudkaraktär. Resultatet blir ett avsevärt bättre ljud.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22