Arabiska D

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5AB520

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Kursen syftar till att dels inhämta fördjupade kunskaper och förståelse för ett urval forskningsmetoder som ofta används inom studiet av de semitiska språken, dels att genomföra en begränsad individuell forskningsuppgift i ett självständigt arbete om 15 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin