Arabiska D

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5AB520

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Introduktion till vetenskapsteori och språkvetenskap

Ytterligare material kan tillkomma.

Delkurs 2. Inledning till arabisk filologi

a) litteraturvetenskaplig metodik: prosa

Specialstudier i arabisk litteraturhistoria och litteraturkritik.

b) litteraturvetenskaplig metodik: poesi

Valda studier och artiklar av Staffan Bergsten om poesi.

c. metodik vid dialektstudium

Versteegh, Kees (ed.), Encyclopedia of Arabic Languages and Linguistics, vol. I-IV (Leiden & Boston: Brill, 2006-2008).

Valda delar.

d. metodik vid textedition

Litteratur meddelas av läraren.

e. syntaktisk och stilistisk analys

Isaksson, Bo, Introduktion till arabisk textlingvistik (Uppsala, 2008)

Kompendium.

Delkurs 3. Självständigt arbete

Anette Månsson, Uppsats- och PM-skrivande: rutiner och tips för författare och opponent (Institutionen för lingvistik och filologi)

Övrig litteratur väljs ut i samråd med examinator.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin