Lingvistik I (introduktion)

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5LN225

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till ämnet lingvistik och en översikt över dess delområden. Du får en terminologisk grund för vidare lingvistikstudier. Kursen behandlar lingvistiska forskningsområden såsom fonetik, grammatik, semantik, pragmatik, språksociologi, språkpsykologi och språkfilosofi.

Kursen ingår även som delkurs i Lingvistik A och kan inte läsas tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin