Lingvistik I (introduktion)

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LN225

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kurslitteratur

Vissa kompendier och kapitel kan tillkomma som obligatorisk kurslitteratur.

Huvudgrupp 2

Referenslitteratur

Övningskompendium som finns tillgängligt på Studentportalen för registrerade studenter.

Övrigt material kan tillkomma.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin