Musikvetenskap A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5MU025

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Musikvetenskap A är en kurs för dig som vill lära dig mer om musik. Kursen ger dig en introduktion till några av musikvetenskapens huvudområden, däribland musikhistoria, musikteori, populärmusikstudier och musiketnologi. Kursen ger dig en bred och användbar kunskap och förståelse för musik, oavsett om du vill forska om musik, arbeta med musik, framföra musik eller bara är nyfiken på ämnet.

Förkunskaper i notläsning motsvarande kursen Allmän musiklära rekommenderas, men är ej ett krav. Kursen motsvarar den första terminen av kandidatprogrammet i musikvetenskap och möjlighet finns att hoppa på kandidatprogrammet efter att man läst kursen.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Delkurs 1: Satslära, harmonisk analys och gehör, 7,5 hp

Satslära omfattar den klassiska musikteorins stämföringsregler, det vill säga hur man skriver en fyrstämmig sats i stil med musik från tiden cirka 1700-1900. Harmonisk analys handlar om att tolka musik utifrån ackord och beskriva vilken funktion i musiken dessa ackord har. Gehör är igenkännandet av intervall och ackord i klingande form. Delkursen motsvarar första halvan av den fristående kursen Musikteori 1.

Delkurs 2: Västerländsk konstmusik, 7,5 hp

I denna delkurs får du en kronologisk genomgång av den västerländska konstmusikens historia, från antiken till idag. För varje epok görs ett antal nedslag då du får lära dig om typiska stildrag, relevanta idéströmningar och vilka tonsättare som representerar tiden. Denna delkurs kan sökas som fristående kurs.

Delkurs 3 (hösttermin): Världsmusik, 7,5 hp

I delkursen Världsmusik får du studera musik och musicerande i ett urval av kulturer från runt om i världen. Med ett musiketnologiskt perspektiv belyses musikskapandet utifrån aspekter som etnicitet, identitet och tradition. Denna delkurs kan sökas som fristående kurs.

Delkurs 3 (vårtermin): Musiken i det populära, 7,5 hp

Musiken i det populära behandlar musikaliska populariseringsprocesser under 1900-talet och idag, från vinyl till internet. Du får också lära dig att studera musik, i synnerhet populärmusik, med ett interkulturellt och socialt perspektiv.

Delkurs 4: Fördjupningskurs i musikvetenskap, 7,5 hp

Fördjupningskursen gör en djupdykning i ett specifikt och av läraren utvalt musikvetenskapligt delämne. Här får du lära dig hur forskningssituationen ser ut just inom detta ämne och vilka typer av frågeställningar och metoder som är relevanta. Delkursens innehåll varierar från termin till termin; kontakta institutionen för mer information.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin