Observationell astrofysik I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA203

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA203
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

30 hp matematik och 60 hp fysik, Astrofysik I eller motsvarande.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

* redogöra för de moderna jord- och rymdbaserade teleskopen, samt de instrument och detektorer som används inom astronomin

* beskriva dagens observationella metoder samt datareduceringsmetoder.

Innehåll

Kursen kommer ge en introduktion till moderna jord- och rymdbaserade teleskop. Sfäriska koordinatsystem. Diverse observationstekniker som direktavbildning, fotometri, spektroskopi, interferometri behandlas, samt därtill hörande teleskop/instrument/detektor konfigurationer. Observationsutförande, kalibreringar och databehandling ingår, både teoretiskt såväl som praktiskt med Westerlundteleskopet vid Ångströmlaboratoriet.

Undervisning

Föreläsningar, instrumentkalibreringsövning och observationsövning.

Examination

Uppfyllda närvarokrav. Skriftligt prov i form av att skriva del av ansökan om observationstid vid ett teleskop, motsvarande 3 hp. Presentationer, motsvarande 1 hp och godkända övningar, motsvarande 1 hp. Betyget baseras på studentens engagemang och förståelse av ämnet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin