Hållbar utveckling - synsätt och visioner - en seminarieserie

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MV501

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MV501
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen (eller motsvarande) inom området naturvetenskap och teknik och/eller inom ett samhällsvetenskapligt område.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna visa bred förståelse för olika dimensioner av hållbar utveckling på lokal, regional och global nivå
 • kunna kritiskt förhålla sig till och analysera begreppet hållbar utvecklings historiska framväxt
 • kunna kritiskt förhålla sig till och värdera olika definitioner av och indikatorer på hållbar utveckling
 • kunna kritiskt förhålla sig till och värdera olika aktörers visioner om en hållbar framtid samt olika strategier för att uppnå ett hållbart samhälle
 • Innehåll

  Begreppet hållbar utveckling: historik, definitioner, indikatorer och angreppssätt. Hållbar utveckling ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. Hållbar utveckling i lokal, regional och global skala. Personliga och samhälleliga visioner om en hållbar framtid: strategier och målsättningar. Dagsaktuella miljö- och utvecklingsfrågor.

  Undervisning

  Undervisningen sker främst i seminarieform. Seminarierna leds av kursledningen tillsammans med inbjudna gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stor vikt läggs vid aktivt studentdeltagande, reflektion och kritiskt ifrågasättande av egna och andras synsätt och värderingar.

  Examination

  Studenterna examineras genom PM-skrivande och aktivt deltagande vid seminarierna.

  FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

  facebook
  instagram
  twitter
  youtube
  linkedin