Datorgrafik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD388

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD388
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp, inklusive matematik ca 20 p/30 hp och datavetenskap 15 p/22,5 hp, däribland Programmeringsteknik NV2 eller motsvarande.

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

  • beskriva dataflödet i ett grafikrenderingssystem;
  • använda matrisalgebra i datorgrafiktillämpningar;
  • implementera grundläggande algoritmer och transformationer som ingår i betraktningsmodeller, projektionsmodeller, belysningsmodeller och vid hantering av skymda ytor i polygonorienterad datorgrafik;
  • beskriva effekter såsom texturmappning, bumpmappning och antialiasing;
  • beskriva hur kurvor och ytor kan representeras utav splines;
  • använda ett lågnivåbibliotek, OpenGL tillsammans med C++, för 3D-grafikprogrammering.

Innehåll

Rastrering och anti-aliasing. Matrisalgebra i anknytning till transformationer, projektioner och koordinatsystem. Ljussättningsmodeller. Clipping och hantering av skymda ytor. Grafikrenderingssystem och lågnivåbibliotek (API). Splines. Djupgående programmeringsprojekt för utformning av en fungerande grafikmotor.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (4 hp) samt inlämningsuppgifter (6 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin