Etnografi och kulturell mångfald

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KA406

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KA406
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Etnologi A1N, Kulturantropologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 17 december 2007
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Behörig att antas till kursen är den som har antagits till någon av historisk-filosofiska fakultetens magisterkurser eller masterprogram eller har kandidatexamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin