Fysikens matematiska metoder

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA121

Kod
1FA121
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F, Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Linjär algebra och geometri I, Flervariabelanalys, Linjär algebra II, Transformmetoder, Mekanik I. Eller motsvarande.

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

redogöra för fältbegreppet , skalärt fält och vektorfält samt fältets fysikaliska tolkning i olika fall

tillämpa grundläggande samband i den klassiska fysiken för att uppställa modeller av fysikaliska och tekniska förlopp

bearbeta den matematiska modellen vars geometri beskrivs med hjälp av cartesiska, cylindriska eller sfäriska koordinater

genomföra en fullständig lösning av ett väl ställt problem samt försvara och förklara resultatet

Innehåll

Fysikens matematiska metoder tillhandahåller grundläggande metoder och verktyg för behandling av fysikaliska och tekniska problem. Orientering om generell teori. Fält, nablaoperatorn, integralsatser. Cartesiska, cylindriska och sfäriska koordinater. Partiella och ordinära differentialekvationer i fysiken. Rand- och begynnelsevillkor. Egenvärdesproblem och egenfunktionsutvecklingar. Sfäriska funktioner, Besselfunktioner.

Undervisning

Föreläsningar och lektioner.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut.

Under kursen ges inlämningsuppgifter som ger bonus vid sluttentamen och vid första ordinarie omtentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin