Datorgrafik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD388

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD388
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 maj 2009
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp, inklusive matematik ca 30 hp och datavetenskap 22,5 hp, däribland Programmeringsteknik NV2 eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva dataflödet i ett grafikrenderingssystem;
  • använda matrisalgebra i datorgrafiktillämpningar;
  • implementera grundläggande algoritmer och transformationer som ingår i betraktningsmodeller, projektionsmodeller, belysningsmodeller och vid hantering av skymda ytor i polygonorienterad datorgrafik;
  • beskriva olika effekter som texturmappning, bumpmappning och antialiasing;
  • beskriva hur kurvor och ytor kan representeras utav splines;
  • använda ett lågnivåbibliotek, OpenGL tillsammans med C++, för 3D-grafikprogrammering
  • programmera GPU-hårdvara, s k shader-programmering.

Innehåll

Datorgrafikens pipeline. Färgsystem. Geometriska objekt. Matrisalgebra för transformationer, projektioner och koordinatsystem i 2D och 3D. Ljussättningsmodeller. Clipping och hantering av skymda ytor. Rastrering, linjer och polygonritning. Texturmappning. Global rendering. Grafikrenderingssystem och lågnivåbibliotek (OpenGL). Shader programmering på GPU.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (4 hp) samt inlämningsuppgifter (6 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin