Barockkontrapunkt 1

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5MU045

Kod
5MU045
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen vid institutionen för musikvetenskap, 22 september 2010
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Musikteori 2 eller Musikanalys Schenker, alternativt motsvarande kunskaper.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten

- kunna komponera enklare polyfona stycken i senbarockens kontrapunktiska stil,

- ha en grundläggande repertoarkännedom om Bachs musik

Innehåll

Grundläggande kurs i kontrapunkt i Bachstil.

Undervisning

Undervisningen är webbaserad. Viss personlig handledning kan ges. Kursen kan läsas helt på distans.

Examination

I denna kurs tillämpas löpande examination i form av inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin