Politisk ekologi

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KA404

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KA404
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2010
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Behörig att antas till kursen är den som har antagits till någon av historisk-filosofiska fakultetens magisterkurser eller masterprogram eller har kandidatexamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin