Projekt i elektroteknik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE675

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE675
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 mars 2011
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

150 hp inom teknik/naturvetenskap, varav 30 hp på avancerad nivå inom elektroteknik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • planera och genomföra ett projektarbete i elkraftteknik, elektronikkonstruktion, mikrovågssystem eller digital kommunikation, i en mindre grupp, inom givna tidsramar,
  • analysera en öppen problemställning, formulera delproblem och välja lösningar till dessa,
  • självständigt söka, värdera och använda vetenskaplig och teknisk information för att uppnå projektmålen,
  • demonstrera en fungerande lösning till en komplex uppgift, samt visa att denna uppfyller given specifikation,
  • skriftligt och muntligt, på engelska, redovisa förutsättningar, argumentera för vald lösningsmetod samt presentera resultat.

Innehåll

Studenten väljer bland projektuppgifter som erbjuds av forskande avdelningar inom elkraftteknik, elektronikkonstruktion, mikrovågssystem eller digital kommunikation. Uppgifterna genomförs i mindre grupper, med tillgång till en handledare som fungerar som bollplank och rådgivare.

Studenter har också möjlighet att i samarbete med företag ge förslag på projekt som utförs vid företag.

Undervisning

Seminarier och handledning.

Examination

Demonstration samt skriftlig och muntlig redovisning av genomförd projektuppgift. Rapporten bedöms, förutom från teknisk/vetenskaplig synvinkel, även språkmässigt och strukturellt (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin