Signaler och system

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE661

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE661
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 juni 2011
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Transformmetoder, Elektronik I/Elkretsteori och elektronik samt Beräkningsvetenskap I/Beräkningsvetenskap DV.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande teori för tidsdiskreta och tidskontinuerliga signaler och system, samt hur dessa samverkar i tids- och frekvensdomän,
  • analysera och syntetisera enkla analoga system,
  • analysera och syntetisera enkla digitala filter.

Innehåll

Fourier-, Laplace- och z-transformering av diskreta och kontinuerliga signaler och system. Samplingsteoremet. Begreppen poler, nollställen och beloppsytor. Stabilitet och kausalitet. Analys och syntes av analoga och digitala filter. Auto- och korskorrelation, matchade filter. Exempel på tillämpningar.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig tentamen vid kursens slut. För godkännande fordras även godkända inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin