Teoretisk statistik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MS033

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MS033
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2012
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

120 hp inklusive 90 hp matematik. Reell analys rekommenderas.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • förklara principerna för optimal skattning;
  • förklara teorin om det optimala testet, speciellt unbiased och invarianta tester;
  • redogöra för beslutsteori;
  • förklara principerna för asymptotiskt beteende, särskilt av den asymptotiska effektiviteten av statistiska metoder;
  • använda deltametoden, inklusive den funktionella deltametoden;
  • förklara användningen av projektion i statistik speciellt om metoderna för linjär regression och variansanalys.

Innehåll

Maximum likelihood-skattningen, James Stein-skattningen, M-skattningen, optimalitet av F-test, minimax-tester, asymptotiska effektiviteten, LAN-modeller, U-statistik, Hajekprojektion, lineära modeller.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar

Examination

Skriftliga prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter enligt anvisningar som lämnas vid kursstarten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin