Signaler och system

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE661

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE661
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 maj 2013
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Transformmetoder, Elektronik I/Elkretsteori och elektronik samt Beräkningsvetenskap I/Beräkningsvetenskap DV.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för grundläggande teori för tidsdiskreta och tidskontinuerliga signaler och system, samt hur dessa samverkar i tids- och frekvensdomän,
  • analysera och syntetisera enkla analoga system,
  • analysera och syntetisera enkla digitala filter.

Innehåll

Fourier-, Laplace- och z-transformering av diskreta och kontinuerliga signaler och system. Samplingsteoremet. Begreppen poler, nollställen och beloppsytor. Stabilitet och kausalitet. Analys och syntes av analoga och digitala filter.Exempel på tillämpningar.

Undervisning

Föreläsningar,lektioner och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp) samt inlämningsuppgifter (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin