Avancerade visuella gränssnitt

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MD020

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MD020
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Människa-datorinteraktion A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 april 2015
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp med 40 hp inom teknik/naturvetenskap. En kurs i datorgrafik rekommenderas och kan läsas parallellt.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • beskriva de tekniska principerna av avancerade moderna bildskärmssystem
  • förklara teoretiska grunder för spatial kalibrering
  • beskriva tekniska principer för spatial registrering av bildskärmar och betraktarens rörelse
  • analysera krav på bildskärms- och registeringstekniker i olika tillämpningsfall
  • självständigt utvärdera bildskärms- och registeringstekniker genom egna experiment eller teoretiska studier
  • anpassa visualiseringar för presentation i avancerade blidskärmsmiljöer

Innehåll

Tekniker för avancerad presentation och interaktion: Grundläggande bildskärmsteknologier, projektionsbaserade system, planara och icke planara bildskärmar, head-up displays för förstärkt verklighet, kamerabaserade see-through system, tekniker för stereo-bildvisning, metoder för multiplexing av bilder, holographic optical elements (HOEL) och optiska filter, metoder för spatial registrering, kamerabaserade positioneringssystem, 3D-algoritmer för stereoskopisk projektion, spatial registrering och kalibrering av bildskärmar, algoritmer för off-axis-projektion, geometrisk kalibrering i 2D-bildplanet.

Praktiska experiment och projekt: utveckling eller anpassning av visualiseringar för avancerade bildskärmar som förutsätter kunskaper och färdigheter inom C++/OpenGL samt grundläggande kunskaper i shader-programmering.

Undervisning

Föreläsningar, praktiska övningar, handledning i projekt.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av projekt (3 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med kurserna Interaktiva grafiska system eller Visualisering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin