Trådlös kommunikation och inbyggda system

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT103

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT103
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Inbyggda system A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 mars 2015
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive minst 90 hp inom datavetenskap och matematik inklusive Datakommunikation I och Realtidssystem eller motsvarande

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda lämpliga principer och standarder (som t.ex. IEEE 802.15.4 och ZigBee) i design och utvärdering av sensornät och trådlösa kommunikationsprotokoll för små digitala sändare.
  • med kritiskt förhållningssätt analysera och presentera innehållet och implikationer av forskningsartiklar inom området muntligt och skriftligt.
  • utifrån lämplig forskningslitteratur utforma och implementera programvara för trådlösa inbyggda system.

Innehåll

Proaktiva och reaktiva kommunikationsprotokoll för trådlösa system, dataöverföring i sensornät, energieffektiva sensorer, programmering av inbyggda system bland annat sensormaskinvara.

Undervisning

Föreläsningar, diskussionsseminarier, inlämningsuppgift och projekt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig presentation (3 hp), aktivt deltagande i projekt och seminarier (7 hp).

Övriga föreskrifter

Trådlös kommunikation och inbyggda system, 5 hp (1DT095) och Trådlös kommunikation och inbyggda system, 10 hp (1DT077) kan inte räknas in i examen tillsammans med denna kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin