Religion in Late Modern Society: Welfare and Media

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5RT170

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5RT170
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Teologiska fakultetsnämnden, 3 mars 2015
Ansvarig institution
Teologiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen med huvudområde inom något samhällsvetenskapligt, humanistiskt eller religionsvetenskapligt område eller 120 hp avklarade kurser på grundnivå inklusive 90 hp inom något religionsvetenskapligt huvudområde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin