Stammar, stater, marknader och städer

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AR013

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AR013
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Arkeologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 oktober 2015
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för samhällets utveckling från stam till stat i Skandinavien i ett globalt jämförande perspektiv
  • diskutera grundläggande förändringar i materiell kultur i Skandinavien i ett globalt jämförande perspektiv
  • diskutera grundläggande ideologiska förändringar i Skandinavien i ett globalt jämförande perspektiv

Innehåll

Momentet behandlar Skandinaviens järnålder och tidiga medeltid utifrån ett globalt jämförande perspektiv. Samhällsutvecklingen från stam till stat studeras genom materiell kultur och de tidigaste textuella källorna. Centralt i studiet av samhällsförändringen står fornsaker, materiell kultur, gravar, gravfält och offerfynd, hus, byar och bebyggda landskap.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen. Kursdeltagare som genomför examination efter utsatt tid kan inte erhålla betyget väl godkänd (VG) om inte speciella omständigheter föreligger. Examination på engelska kan förekomma.

Övriga föreskrifter

Begränsning av rätten att ta med kursen i examen: Kursen får ej medtas i samma examen som Skandinavien mellan region och rike 7,5 hp, kurskod 5AR610 eller Skandinaviens järnålder och tidiga medeltid 7,5 hp, kurskod 5AR603. Kursen kan inte ingå i samma examen som Skandinavisk arkeologi A 30 hp, kurskod 5AR600.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin