Proteiner och läkemedel

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB423

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB423
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F, Kemi G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Något av följande krävs: (1) 60 hp varav minst 40 hp kemi inklusive 15 hp biokemi samt genomgången Proteiners struktur och funktion, alternativt (2) 60 hp varav minst 40 hp biologi samt 15 hp biokemi samt genomgången Proteiners struktur och funktion

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva hur proteiners egenskaper relaterar till olika sjukdomsprocesser
  • beskriva hur läkemedel riktade mot proteiner fungerar
  • beskriva olika typer av proteinläkemedel
  • principiellt designa en molekyl som interfererar med ett proteins normala funktion
  • experimentellt identifiera och karaktärisera molekyler som modulerar proteiners normala funktioner
  • framställa och presentera en vetenskaplig poster

Innehåll

Exempel och koncept: Läkemedelsprojekt definierade av proteinklass, t.ex. proteaser. Projekt definierade av sjukdomsområden, t.ex. cancer, antivirala läkemedel.

Läkemedelssubstanser: Naturen som källa för läkemedel. "Rational drug design". Fragmentbaserad läkemedelsutveckling.

Läkemedelstargets: Receptorer, jonkanaler, enzymer, nukleinsyror.

Biokemiska metoder för läkemedelsutveckling: Targetidentifiering och karaktärisering. Leadidentifiering och karaktärisering.

Leadoptimering: selektivitet, resistens, ADME, pro-drugs.

Från läkemedelsindustrin till kliniken.

Individuellt projekt: Mekanismen för hur ett givet läkemedel fungerar på biokemisk nivå ska presenteras i form av en vetenskaplig poster.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt i stor utsträckning i form av teoretiska övningar och projekt.

Övningar och projekt är obligatoriska och utföres individuellt.

Examination

Experimentella och teoretiska övningar och projekt (2,5 hp) examineras under kursens gång. En övergripande skriftlig examination (2,5 hp) ges vid slutet av kursen. Slutbetyg för kursen ges som ett viktat medelbetyg för samtliga obligatoriska moment.

Övriga föreskrifter

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen Proteiner och läkemedel 5 hp (1KB404).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin