Accelerering av system med programmerbara logikenheter

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT109

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT109
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Inbyggda system A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 maj 2016
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Datorarkitektur, grundläggande kurs i digitalteknik (speciellt tillståndsmaskiner) samt grundläggande kurs i programmering.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna:

 • definiera komplexa digitala kretsar med hjälp av maskinvarubeskrivande språk såsom VHDL eller Verilog
 • testa, korrigera, och verifiera digitala konstruktioner med hjälp av test- och simuleringsverktyg
 • integrera skräddarsydda logikkomponenter med system som är baserade på vanliga processorer
 • analysera energiförbrukningen och prestanda som resulterar av accelerering av systemkomponenter
 • demonstrera hur en processor interagerar med acceleratorer genom mjukvarukomponenter.

Innehåll

 • Syntax och semantik av maskinvarubeskrivande språk, och tillämpningen att definera digitala system.
 • Design och implementering av testmiljöer, och användning av simulering och felsökningsmetoder för att verifiera system.
 • Parallelisering av algorithmer för att förbättra genomströmning och latenstid.
 • Integrering av acceleratorer på system- och mjukvarunivå.
 • En överblick av olika konstruktionsstrategier och abstraktionsmetoder för digitala system.
 • Ett omfattande projekt inom simulering och syntes av hårdvaruacceleratorer, i samband med systemkonstruktion på kisel.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, inlämningsuppgifter, laborationer och projekt

Examination

Inlämningsuppgifter, projekt med skriftlig och muntlig redovisning

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin