Religion in Late Modern Society: Welfare and Media

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5RT170

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5RT170
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Studierektor, 19 november 2015
Ansvarig institution
Teologiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen med något samhällsvetenskapligt, historisk-filosofiskt eller religionsvetenskapligt ämnesområde som huvudområde, eller 120 hp avslutade kurser på grundnivå inklusive 90 hp inom något religionsvetenskapligt ämnesområde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin