Teoretisk statistik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MS033

Kod
1MS033
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 april 2016
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

120 hp inklusive 90 hp matematik. Inferensteori II.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • förklara principerna för optimal skattning;
  • förklara teorin om det optimala testet, speciellt unbiased och invarianta tester;
  • redogöra för beslutsteori;
  • förklara principerna för asymptotiskt beteende, särskilt av den asymptotiska effektiviteten av statistiska metoder;
  • använda deltametoden, inklusive den funktionella deltametoden;
  • förklara användningen av projektion i statistik speciellt om metoderna för linjär regression och variansanalys.

Innehåll

Maximum likelihood-skattningen, James Stein-skattningen, M-skattningen, optimalitet av F-test, minimax-tester, asymptotiska effektiviteten, LAN-modeller, U-statistik, Hajekprojektion, lineära modeller.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt prov (8 hp) vid kursens slut samt genom inlämningsuppgifter (2 hp) under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin