Trådlös kommunikation och inbyggda system

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT095

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT095
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Inbyggda system A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 maj 2016
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive 90 hp datavetenskap och matematik med Datakommunikation I och Realtidssystem eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • använda lämpliga principer och standarder (som t.ex. IEEE 802.15.4 och ZigBee) i design och utvärdering av sensornät och trådlösa kommunikationsprotokoll för små digitala sändare.
  • med kritiskt förhållningssätt läsa, analysera och presentera muntligt och skriftligt innehållet och implikationer av forskningsartiklar inom området.

Innehåll

Programmering av inbyggda system på exempel av sensormaskinvara, distribuerade algoritmer, radiokommunikation (utbredning och modulation), energieffektivitet, kommunikationsprotokoll för trådlösa system.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (3,5 hp), skriftlig och muntlig redovisning av laborationer (1,5 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte räknas in i examen tillsammans med 1DT077 Trådlös kommunikation och inbyggda system.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin