Religion in Late Modern Society: Welfare and Media

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5RT170

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5RT170
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Studierektor, 3 maj 2016
Ansvarig institution
Teologiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt, historisk-filosofiskt eller religionsvetenskapligt ämne som huvudområde, eller 120 hp inklusive 90 hp inom ett religionsvetenskapligt huvudområde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin