Projekt i meteorologi

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1ME446

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1ME446
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Geovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 mars 2017
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inklusive 30 hp meteorologi på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • självständigt planera, genomföra och redovisa ett forsknings- eller utvecklingsarbete inom meteorologi.

Innehåll

Genomförande av ett självständigt arbete i vilket kunskaper från tidigare studier i meteorologi tillämpas och fördjupas. Ämnet väljs i samråd med handledare och examinator. Arbetet utförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt vid en universitetsinstitution, ett företag eller en myndighet.

Undervisning

Individuell handledning.

Examination

Projektarbetet skall redovisas muntligt och skriftligt enligt anvisningar.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin