Skriptprogrammering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD328

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD328
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 mars 2017
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp. Programmeringsteknik II eller Bioinformatik - startkurs (den senare kan läsas parallellt)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva vad ett skriptspråk är lämpat för, dess fördelar och begränsningar;
  • använda skriptspråk för att lösa vetenskapliga problem inom t ex bioinformatik eller inom ingenjörstillämpningar;
  • kombinera skriptspråket Python med andra programvarukomponenter;
  • skriva shellskript och kombinera shellskripts med Python.

Innehåll

Kursen är avsedd för studenter på avancerad nivå som behöver använda programmering i ett skriptspråk för att lösa ingenjörsproblem framför allt kopplade till bioinformatik och hantering av data. Kursen är i hög grad tillämpningsdriven, det är hantverket vid användning av skriptspråk tillsammans med användning av shellskript som står i fokus.

Programmering, avlusning och exekvering i Python. Datatyper, reguljära uttryck, funktioner och moduler i Python. Introduktion till Linux och att skriva och använda shellskript tillsammans med Python. Python som ett "klister" mellan olika programvarukomponenter (som t ex olika programmeringsspråk).

Undervisning

Laborationer. Små programmeringsuppgifter och återkopplingspass kopplade till dessa. Gästföreläsning.

Examination

Inlämningsuppgifter med muntlig redovisning.

Övriga föreskrifter

Kursen samläses med delar av 1TD046 Programmering, bryggningskurs 10hp, och kan inte räknas i examen tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin