Introduktion till byggteknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE439

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE439
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 mars 2017
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva några vanliga arbetsuppgifter för en byggingenjör,
  • redogöra översiktligt för byggprocessen,
  • skriva en enkel teknisk rapport,
  • planera och genomföra en muntlig redovisning,
  • bygga en enkel fysisk modell.

Innehåll

Översikt över programmets mål och innehåll och deras koppling för byggprocessen. Exempel från byggingenjörers arbetsmarknad. Studieteknik. Modellbygge. Rapportskrivning och informationssökning, muntlig presentationsteknik.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, handledning av projekt som görs i grupp, studiebesök.

Examination

Aktivt deltagande vid studiebesök och diskussioner under föreläsningar (2 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av grupparbete (3 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin