Aktuella frågor inom medicinsk antropologi

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KA425

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KA425
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2017
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Behörig till kursen är den som antagits till någon av historisk-filosofiska fakultetens masterkurser eller masterprogram eller har kandidatexamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin