Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 1

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD517

Kod
5SD517
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 februari 2017
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i biområdet Gestaltning i konvergerade medier.

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp.

Behörighetskrav

Gestaltning, 3D-modellering och texturering för spel, 7,5 hp

Mål

Kursen fokuserar på karaktärer för 3D-grafik för spel. Detta inkluderar både mer avancerad karaktärsmodellering och texturering samt att introducera studenten till rigging, skinning och animation för spel.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Diskutera hur karaktärer och karaktärsanimationer bidrar till gameplay och designen av spelvärlden samt etiska aspekter vid representation av andra,
 • Skapa spelkaraktärer i 3D-grafik för high-end spelplattformar med en välutformad personlighet och bakgrund som uttrycker karaktärens originalitet genom modellen, texturer samt animationer,
 • Rigga och skinna 3D-grafiska karaktärer som är både konstnärligt och tekniskt solida såväl som optimerade för realtidsrendering,
 • Animera karaktärer med hänsyn till tekniska krav inom realtidsanimering, såsom animation trees, pose-matching, loops, cykler och blends, samt
 • I grupp följa en produktionspipeline för att skapa avancerade 3D-grafiska spelkaraktärer, från pre-production-processen till att exportera till spelmotorer, samt kunna ta emot och implementera återkoppling på sitt verk på ett professionellt sätt.

Innehåll

Kursen utgör en fördjupning som fokuserar på att skapa karaktärer för spel med en holistisk inställning i relation till design och gameplay. Den huvudsakliga bedömningen sker i form av ett grupparbete vilket löper genom hela kursen med ett flertal utvecklande återkopplingskomponeneter som fokuserar på det teoretiska, tekniska och artistiska innehållet samt appliceringen av både praktiska och teoretiska färdigheter och kunskaper.

Kursen innehåller:

 • Mer avancerade karaktärer med större krav på kunskap om anatomi för grafiker
 • Texturer som överrensstämmer med PBR-standard och bidrar till att berätta karaktärens historia
 • Skapa förarbetespaket för ett team med tydligt artistiskt fokus, planering av uppgifter och indelning av arbetsuppgifter
 • Rigging och skinning av humanoida karaktärer för spel
 • Uttrycka karaktärsbakgrund genom starka poser
 • Animationsprinciper
 • Animationer för realtid
 • Etiska aspekter i relation till representation av andra.

Undervisning

Kursen kombinerar undervisning med ett grupparbete som utvecklas både under och utanför undervisningen. Undervisningen behandlar de teoretiska, konstnärliga samt tekniska delarna av kursen i form av seminarier och workshops. För att erbjuda studenterna en möjlighet att lära sig från varandras upplevelser och projekt reserveras ett antal seminarier för utvecklande återkoppling av projekten under kursens gång.

Examination

Examination sker i form av betygsatta seminarier samt praktiska uppgifter som dokumenteras i en skriftlig del fokuserat på ett centralt grupparbete. Betygsättningen baseras på hur väl inlämnade uppgifter demonstrerar en förståelse och tillämpning av det teoretiska, tekniska och konstnärliga innehållet i kursen, såsom de beskrivs i kursens mål samt kriterierna för varje enskild uppgift.

För att erhålla betyget Väl godkänd krävs att detta betyg erhållits på majoriteten av inlämnade uppgifter samt den avslutande uppgiften.

Plagiat och fusk

Uppsala universitet har en strikt inställning till fusk och plagiat och disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot studenter som misstänks för inblandning i någon form av fusk/plagiat. De disciplinära åtgärderna sker i form av en varning och avstängning under en begränsad period.

OBS: Endast avslutad kurs kan tillgodoräknas i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/lverlappar, 3D-datorgrafik, teori och tillämpning III (5SD043)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin