Avancerade datavetenskapsstudier i Sverige

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT032

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT032
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen med 60 hp datavetenskap.

Mål

Kursdeltagarna ska efter avslutad kurs kunna hantera sin utbildningssituation på masterprogrammet i datavetenskap i Uppsala. Detta genomförs i termer av följande konkreta mål: Studenterna ska kunna redogöra för planering av sina studier, redogöra för utbildningssystemet, kunna arbeta i grupp kring datavetenskapligt material, kunna skriva tekniska rapporter och göra presentationer.

Innehåll

Etik, självständigt arbete, rapportskrivning (inklusive att skriva korrekta referenser), interkulturell kommunikation och samarbete, och kollaborativt lärande, samt akademisk hederlighet. Studieorientering, studieteknik i datavetenskap och utbildningssystemet i Sverige.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, rapporter, laborationer och projektarbete.

Examination

Kursen examineras med projekt, diskussioner, presentationer och uppgifter.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin