Fördjupning i meteorologi och klimat

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TV036

Kod
1TV036
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 5 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp varav 90 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för meteorologiska processer från lokal till global skala
  • redogöra för klimatets variationer i tid och rum
  • tillämpa metoder att klassificera klimat
  • utföra beräkningar av de processer som styr förhållandena i det atmosfäriska gränsskiktet

Innehåll

Vädrets och klimatets variabilitet i tid och rum (från dygns-, årstidsvariationer till längre perioder och från mikro- till global skala). Hög- och lågtryck, vindar, luftmassor och fronter. Sjöbris, konvektion och terrängeffekter. Strukturen på atmosfären närmast markytan och hur dessa atmosfärsprocesser kan beskrivas och kvantifieras.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt tentamen (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Går ej att kombinera i examen med 1TV026 Klimat

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin