Avancerade datavetenskapsstudier i Sverige

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT032

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT032
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen med 60 hp datavetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursdeltagarna ska efter godkänd kurs kunna hantera sin utbildningssituation på masterprogrammet i datavetenskap i Uppsala. Detta genomförs i termer av följande konkreta mål: Studenterna ska kunna redogöra för planering av sina studier, redogöra för utbildningssystemet, kunna arbeta i grupp kring datavetenskapligt material, kunna skriva tekniska rapporter och göra presentationer.

Innehåll

Etik, självständigt arbete, rapportskrivning (inklusive att skriva korrekta referenser), interkulturell kommunikation och samarbete, och kollaborativt lärande, samt akademisk hederlighet. Studieorientering, studieteknik i datavetenskap och utbildningssystemet i Sverige.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, rapporter, laborationer och projektarbete.

Examination

Kursen examineras med projekt, diskussioner, presentationer och uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin