Öppen fördjupningskurs i inbyggda system

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT101

Kod
1DT101
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Inbyggda system A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen, samt därutöver kurser inom huvudområdet inbyggda system om minst 30 hp på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Syftet med denna kurs är att ge en fördjupning inom inbyggda system, utöver det som erbjuds i det ordinarie kursutbudet. Det kan t.ex. ske genom studier av forskningsrapporter, böcker, genom ett individuellt projekt eller genom att följa en kurs inom forskarutbildningen.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillgodogöra sig nytt material på avancerad nivå genom betydande andel självstudier
  • sammanfatta och utvärdera innehållet i det valda specialområdet
  • identifiera, införskaffa och använda nyckelkunskap associerad med uppgiften
  • integrera, generalisera och kombinera tidigare tillägnad kunskap inom inbyggda system

Innehåll

Det exakta innehållet fastställs vid varje enskilt tillfälle. Innehållet ska vara på fördjupningsnivå inom inbyggda system och deras tillämpningar.

Undervisning

Fastställs vid varje enskilt kurstillfälle.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning samt i tillämpliga fall demonstration av projektet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursens projekttitel och examinator registreras i UPPDOK för varje enskild student. Denna kurs skiljer sig från 1DT100 Öppen fördjupningskurs iinbyggda system, 5 hp enbart ifråga om omfattning, och inte ifråga om nivå. Båda kurserna kan räknas i examen förutsatt att innehållet inte överlappar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin