Bibliografiskt projekt i biologi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG370

Kod
1BG370
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Kandidatexamen inklusive alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap; alt. 2) 90 hp biologi. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • söka, värdera och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur inom ett valt forskningsområde.
  • med korrekt språk skriftligt presentera den vetenskapliga sammanställningen.

Innehåll

En självständig genomgång och sammanställning av vetenskaplig litteratur inom ett valt forskningsområde genom litteratursök i databaser och bibliotek.

Undervisning

Kursen ges i form av individuell handledning.

Examination

Skriftlig presentation av litteraturprojektet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin