Orienteringskurs i astronomi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1AS032

Kod
1AS032
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för dagens astronomiska världsbild och modern astronomisk forskning
  • översiktligt förklara mekanismen bakom vissa observationella astronomiska fenomen, med särskild betoning på vår galax Vintergatan och stjärnor
  • utifrån givna data kunna beräkna positionerna för några planeter, månen och solen

Innehåll

Stjärnhimlen. Astronomiska begrepp. Teleskop. Detektorer. Planetsystem. Avståndsbestämning till stjärnor. Stjärnornas ljusstyrkor, yttemperaturer och färger. Spektralklassifikation. Stjärnornas massor. HR-diagrammet. Stjärnornas energiproduktion. Solen. Stjärnornas utveckling och slutstadier. Interstellära mediet. Vintergatan. Galaxer. Galaxhopar. Big Bang. Tidiga universum.

Undervisning

Föreläsningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut i kombination med kontinuerlig examination.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin