Projektarbete i miljö- och vattenteknik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TV009

Kod
1TV009
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Mål

Efter godkänt projektarbete ska studenten fått träning i att självständigt planera, genomföra och redovisa ett forsknings- eller utvecklingsarbete.

Innehåll

Genomförande av ett självständigt arbete i vilket kunskaper från tidigare studier i Miljö- och vattenteknik tillämpas och fördjupas.

Undervisning

Individuell handledning.

Examination

Projektarbetet skall redovisas muntligt och skriftligt enligt anvisningar utformade av programsamordnaren.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Arbetsuppgift väljs i samråd med handledare och examinator. Arbetet utförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt vid en universitetsinstitution, ett företag eller en myndighet.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin