Antennteori

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE694

Kod
1TE694
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

120 hp inklusive Elektromagnetisk fältteori.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beräkna de fundamentala parametrarna för antenner samt en antenns strålningsfält från potentialfunktioner,
  • beskriva strålningen från isolerade raka trådantenner och från raka element nära eller på ledande plan,
  • redogöra för cirkulära loop-antenner och kunna tillämpa fältekvivalensprincipen på aperturantenner,
  • redogöra för de viktigaste egenskaperna hos vandringsvågsantenner, bredbandiga antenner och mikrostripantenner, samt hur man anpassar en antenn till en transmissionsledning,
  • redogöra för principerna för gruppantenner samt kunna använda antennsyntes för att konstruera gruppantenner,
  • redogöra för de grundläggande metoderna för antennmätningar.

Innehåll

Definition av en antenn. Strålningsmekanismen. Fundamentala parametrar för antenner. Friis transmissionsekvation och radarräckviddsekvationen. Strålningsintegraler och potentialfunktioner. Dualitetssatsen. Reciprocitet och reaktionssatser. Raka trådantenner. Infinitesimal dipol, liten dipol och halvvågsdipol. Raka element nära eller på ledande plan. Cirkulära loop-antennen. Linjära, planara och cirkulära gruppantenner. Själv- och ömsesidig impedans mellan raka antennelement. Antennsyntes och integralekvationer. Anpassningstekniker. Vandringsvågantenner och bredbandiga antenner. Fältekvivalensprincipen. Rektangulära och cirkulära aperturantenner. Microstripantenner. Antennmätningar.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp) samt redovisning av laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin