Byggnadsmekanik

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE601

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE601
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Algebra och vektorgeometri. Funktionslära för ingenjörer ska vara genomgången.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • formulera jämviktsvillkor för plana kraftsystem
  • analysera stänger, plana fackverk, balkar och axlar med avseende på inre krafter, spänningar och deformationer
  • använda vinkeländringsmetoden för balkar och ramar
  • behandla fleraxliga spännings- och deformationstillstånd
  • tillämpa flytvillkor för fleraxliga spänningstillstånd
  • bestämma kritiska laster för tryckbelastade pelare

Innehåll

Krafter och moment. Jämviktsvillkor. Axiellt belastade stänger och plana fackverk. Böjning av balkar och vridning av axlar. Plastisk deformation i balkar. Statiskt obestämda balkar och ramar. Vinkeländringsmetoden för balkar och ramar. Elastisk instabilitet av tryckbelastade pelare. Fleraxliga spännings- och deformationstillstånd. Hookes lag. Flytvillkor.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar och inlämningsuppgifter.

Examination

Inlämningsuppgifter (2 hp) samt skriftlig tentamen (3 hp) efter del 1 med betyg G eller U. Inlämningsuppgifter (2 hp) samt skriftlig tentamen (3 hp) efter del 2 med betyg U, 3, 4 eller 5.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin