Tvärvetenskaplig projektkurs i materialvetenskap II

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA653

Kod
1FA653
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp och Tvärvetenskaplig projektkurs i materialvetenskap I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • noggrant och systematiskt självständigt planera, genomföra och dokumentera experimentellt arbete i ett tvärvetenskapligt forsknings- eller utvecklingsprojekt
  • på engelska korrekt sammanfatta och formulera egna slutsatser av det genomförda projektet i en skriftlig rapport
  • hantera text och presentera data samt referenser enligt givna instruktioner
  • reflektera över det egna lärandet och behovet av ytterligare kunskapsinhämtning
  • kritiskt bedöma andras förslag och arbeten i form av diskussion vid seminarier och redovisningar

Innehåll

Ett tvärvetenskaplig projekt genomförs i grupper om två studenter. Projektet kan vara antingen laborativt eller beräkningsorienterat, eller både och, och behandla materialteori, tillämpningar, materialsyntes eller karaktärisering av funktionella material. Praktiskt arbete är i fokus.

Undervisning

Handledning i grupp. Seminarier.

Examination

Skriftlig rapport. Muntlig presentation vid ett seminarium.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin